Monday 15
Nenè Barini- open for all performers
10:00 - 13:00
 Tuesday 16
Nenè Barini- open for all performers
10:00 - 13:00
 Wednesday 17
Nenè Barini- open for all performers
10:00 - 13:00
 Thursday 18
Nenè Barini- open for all performers
10:00 - 13:00
 Friday 19
Nenè Barini- open for all performers
10:00 - 13:00
 Monday 22
Billie Hanne
10:00 - 17:00
 Tuesday 23
Billie Hanne
10:00 - 17:00
 Wednesday 24
Billie Hanne
10:00 - 17:00
 Thursday 25
Billie Hanne
10:00 - 17:00
 Friday 26
Billie Hanne
10:00 - 17:00
 Monday 29
Maria Durba & Edoardo Groppler
10:00 - 17:00
 Tuesday 30
Maria Durba & Edoardo Groppler
10:00 - 17:00
 Wednesday 31
Maria Durba & Edoardo Groppler
10:00 - 17:00
 Thursday 1
Maria Durba & Edoardo Groppler
10:00 - 17:00
 Friday 2
Maria Durba & Edoardo Groppler
10:00 - 17:00
June   July 2019   August